Stanisław Vincenz

Nota bibliograficzna

Informacje bibliograficzne dostępne w różnych opracowaniach twórczości Stanisława Vincenza oraz w bibliografiach współczesnej literatury polskiej. Pełnej bibliografii prac Stanisława Vincenza dotychczas nie opublikowano.

Dzieła, wybory pism 

Po polsku

Na wysokiej połoninie. Pasmo 1. Prawda starowieku : obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa 1936;

Po stronie pamięci. Wybór esejów. Z przedmową Czesława Miłosza, Paryż 1965;

Na wysokiej połoninie. Pasmo 2. Nowe czasy. Księga pierwsza. Zwada. Londyn 1970;

Na wysokiej połoninie. Pasmo 2. Nowe czasy. Księga druga. Listy z nieba. Londyn 1974;

Tematy żydowskie, Wstęp Jeanne Hersch, Londyn 1977,

Na wysokiej połoninie. Pasmo 3. Barwinkowy wianek. Londyn 1979

Na wysokiej połoninie. Pasmo 1. Prawda starowieku : obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Przedmowa Andrzeja Kuśniewicza, Warszawa 1980

Z perspektywy podróży. Przedmowa Andrzeja Vincenza, Kraków 1980

Na wysokiej połoninie. Pasmo 2. Nowe czasy. Księga pierwsza. Zwada. Księga druga. Listy z nieba, Warszawa 1981-1982

Na wysokiej połoninie. Pasmo 3. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza, Warszawa 1983

Po stronie dialogu. T. 1-2. Z Przedmową Czesława Miłosza; z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Do druku podał Andrzej Vincenz. Warszawa 1983

Powojenne perypetie Sokratesa. Redakcja Marek Klecel. Posłowie Zygmunt Kubiak. Kraków 1985

Dialogi z Sowietami. Kraków 1986

Dialogi z Sowietami. Kraków 1991

Outopos : zapiski z lat 1938-1944. Autograf odczytał Andrzej Vincenz, tekst z autografem porównał, opatrzył posłowiem i ilustracjami oraz do druku podał Jan A. Choroszy. Wrocław 1993

Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch, posłowie Andrzej Vincenz, Gdańsk 1993

Atlantyda: pisma rozproszone z lat II wojny światowej. Wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Snopek, Warszawa 1994

Eseje i szkice zebrane. T. 1. Wybór i wstęp Andrzej Vincenz. Przygotowali do druku Marek Klecel i Andrzej Stanisław Kowalczyk. Wrocław 1997

Na wysokiej połoninie. Pasmo 1. Prawda starowieku : obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Sejny 2002

Na wysokiej połoninie. Pasmo 2. Nowe czasy. Księga pierwsza. Zwada. Sejny 2003

Na wysokiej połoninie. Pasmo 2. Nowe czasy. Księga druga. Listy z nieba. Sejny 2004

Na wysokiej połoninie. Pasmo 3. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza, Sejny 2005

W językach obcych

On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Trans. by H. CH. Stevens. Ilustr. Z. Czermański. Foreword William John Rose, London – New York 1955, s. 344

Prace dotyczące Stanisława Vincenza

Kowalczyk Andrzej Stanisław: Stanisław Vincenz [w tegoż:] Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977. Vincenz – Stempowski – Miłosz. Warszawa b.w. 1990, s. 43-86

Madyda Aleksander: W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza. Toruń 1992

Nowaczyński Piotr: Mądrość Vincenza. Lublin 2003 (tam też pełna bibliografia polskich i zagranicznych prac o Stanisławie Vincenzie za lata 1921-2001)

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Wypowiedzieć SŁOWO. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury. Lublin 1997

Studia o Stanisławie Vincenzie. Redakcja Piotr Nowaczyński. Lublin – Rzym 1994

Świat Vincenza: Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1887-1971). Pod redakcją Jana A. Choroszego i Jacka Kolbuszewskiego. Wrocław 1992